top of page

Om oss

Lamendo AB har alltid drivits med grundvärderingen att vi strävar efter att överträffa våra kunders behov. Våra kommunikationskanaler är alltid öppna — vår relation med våra kunder börjar redan första dagen vi möts, och den slutar inte förrän de är fullt nöjda med vårt arbete.

Lamendo AB är specialiserade inom all sorts fasad-puts och murning där vi innehar ensamrätten till puts systemet Decor-Cem, som har funnits i Sverige sedan 60-talet.  Med åren har Lamendo AB även startat upp nya avdelningar inom tak, mark och bygg. Vi erbjuder helhetslösningar som är skräddarsydda för varje kunds behov.Lamendo AB är ISO Certifierade inom nybyggnation, ombyggnation och tillbyggnad enligt ISO 9001 och ISO 14001.


När du anlitar oss kan du räkna med att uppnå de resultat du söker. Hör av dig redan idag, och upptäck fördelarna av att arbeta med Lamendo AB.

Byggentreprenader

Vi följer alla standarder och ser till att all personal samt underentreprenörer har behörighet för den verksamhet dom ansvarar för. Väljer ni oss som totalentreprenör, underlättar det processen då vi ser till att allt utfört arbete utförs under kontrollerade former och fackmannamässigt samt att all material som används är hållbart och miljögodkänt.

Kvalitetpolicy

Lamendo AB kvalitetsmål är att vara lyhörda för kunders önskemål och en pålitlig, kompetent samarbetspartner, i syfte att uppnå långsiktiga affärsrelationer.

Engagemang och kompetens kännetecknar Lamendo AB ’s verksamhet och kunden ska alltid få ett vänligt och professionellt bemötande. Reklamationer behandlas snabbt och professionellt.

Lamendo AB erbjuder tjänster där man lovar det man kan hålla, och håller det man lovar.

Alla anställda på Lamendo AB förbinder sig att arbeta enligt Kvalitetspolicyn och känna till att kvalitet och kundnöjdhet är samverkande faktorer, vilket innebär att Lamendo AB ska uppfylla de krav man berörs av, samt arbeta aktivt med ständiga förbättringar.

Lamendos övergripande kvalitetsmål:

 • Ge kunder den produkt som avtalats med de krav på kvalitet, utförande och leveranstider som gäller för projektet.

 • Minska kundreklamationer.

 • Öka kundnöjdheten.

 • Upprätthålla medarbetarnas kompetens.

Miljöpolicy

Lamendo AB strävar alltid mot att bli mer resurseffektiva och undvika samt fasa ut miljö- och hälsofarliga produkter. Lamendo AB arbetar långsiktigt med att utbilda personal och kunder i att förebygga negativ miljö-påverkan samt uppnå en effektiv energianvändningen och därmed skydda miljön. Miljöarbetet är en integrerad del i Lamendo AB ’s utvecklingsarbete i bolaget och ingår i dagliga planering.

Detta gör Lamendo AB genom att:

 • Ledarskapet utbildas löpande i ansvarsfullt ledarskap och miljömedvetet arbetssätt;

 • Medarbetarna utbildas löpande i ansvarsfullt deltagande på ett miljömedvetet arbetssätt;

 • Arbeta förebyggande med återvinning/återanvändning av material i samråd med beställaren;

 • Miljöarbetet sker genom systematiskt och tydlig struktur;

 • Lamendo AB anlitar endast  miljö ISO certifierade företag för insamlingar, transporterar och återvinner bygg- och industriavfall med så liten miljöpåverkan som möjligt;

 • Erfarenhetsåterföring i olika steg förstärker både Lamendo AB ’s miljöarbete och ingår i kvalitetssäkring.

Miljöpolicyn gäller hela koncernen, underentreprenörer, sakkunniga och leverantörer.

Historia

Lamendo AB grundades år 2014 av Labinot Demaliaj med kunniga yrkesmän från olika byggområden. Tillsammans skapades ett mycket lyckat byggkoncept vilket har medfört att Lamendo AB fram tills idag har vuxit stadigt för varje år. 

 • Facebook
 • LinkedIn
Image by Joanna Kosinska
bottom of page